Masennuksesta kärsivien määrä on kasvanut maassamme uskomattomiin lukuihin ja THL:n mukaan joka viides suomalainen sairastuu masennukseen elämänsä aikana. Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana masennuslääkkeiden kulutus on kasvanut rajusti.

Kaikki masennuksesta kärsivät eivät ole itse tietoisia tästä tai eivät halua tulla diagnosoiduksi ja leimatuksi masennukseen. Osa henkilöstä saattaa elää suurenkin osan elämäänsä kärsien piilomasennuksesta. Toiset taas uskovat, että jatkamalla elämistä normaalisti, masennus katoaa itsestään ja näin joissakin tapauksissa voi käydä, mutta ei kaikissa.

 

6 PIILOMASENNUKSEN MERKKIÄ

 

1. Muuttuneet tavat nukkumisessa, ruokailussa tai juomisessa

Kun henkilö muuttaa tiettyjä tapojaan, se saattaa olla merkki siitä että jotain on pielessä. He saattavat eristäytyä systemaattisesti, koska eivät halua, että muille paljastuu se kuinka he oikeasti voivat.

Etenkin unirytmin muutokset, liian vähäiseen uneen tai liian pitkään uneen saattavat kertoa piilevästä masennuksesta.

Voi ilmetä fyysistä oireilua, syömishäiriöitä ja ruoansulatuskanavan ongelmia.

Liiallisella stimuloivien aineiden kuten alkoholin, sokerin tai kahvin  käytöllä pyritään korvaamaan ja paikkaamaan tyhjyyden , surun ja ahdistuksen tunnetta.

2. Tekosyitä ja tekohymyjä

Kaikilla meillä sattaa tulla silloin tällöin hetki, jolloin pidämme naamioita päällä, emmekä halua paljastaa todellisia tunteitamme, mutta piilomasennuksesta kärsivällä tämä saattaa olla päällä suurimman osan ajasta.

Tällöin myös valejulkisivun ylläpitäminen tuntuu rankalta ja masentunut saattaa haluta yhä  enemmän omiin oloihinsa seurallisten tilanteiden sijaan.

Masentuneilla on paljon tekosyitä miksi eivät pääse sosiaalisiin kokoontumisiin tapamaan toisia ja he tuntevat epämukavuuden tunnetta muiden seurassa.

3. Enemmän filosofisia keskusteluja

Masentuneella saattaa olla enemmän filosofisia keskustelunaiheita kuin aiemmin. Näitä voivat olla kysymykset elämän todellisesta tarkoituksesta ja mitä masentuneen elämä on ollut tähän asti.

Joskus keskustelut saattavat jopa viedä ajatuksiin elämästä ja kuolemasta, ajatukset voivat olla osin itsetuhoisia ajatuksia.

4. Hetkellinen avunpyyntö

Masentuneesta henkilöstä saattaa tuntua vaikealta pitää omaa sairauttaan piilossa.

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työterveyslääkärin vastaanottoajan varausta saapumatta paikalle tai käyntien lopettamista heti ensimmäisen kerran jälkeen.

5. Tuntevat asioita kovemmin

Piilomasennuksesta kärsivä saattaa tuntea eri tunteita syvemmin kuin muut. Tämä saattaa ilmetä esimerkiksi itkuun purskahtamisena kesken elokuvan, vaikka henkilö ei normaalisti käyttäytyisi siten.

Tai hän saattaa hermostua liikenteessä nopeammin kuin tavallisesti ihmiset tekevät. Koska masentuneisyytta pidetään piilossa, muut tunteet nousevat helpommin pintaan.

6. Vähemmän optimismia

Psykologit vertaavat tätä depressiiviseen relismiin, ja jotkut tutkimukset osoittevat tämän todeksi.

Kun henkilö kärsii masennuksesta, hänellä voi itseasiassa olla jopa realistisempi käsitys ympäröivästä maailmasta ja sen vaikutuksesta ihmisiin. Kääntöpuolena tälle, taas ne ihmiset jotka eivät ole masentuneita ovat optimistisia ja heillä on odotuksia tulevaisuuden suhteen.